cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành ket nối với vành đai 2

Tuyến đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành kết nối vào đường vành đai 2, tại nút giao Gò Dưa, TP Thủ Đức

Tuyến đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành kết nối vào đường vành đai 2, tại nút giao Gò Dưa, TP Thủ Đức

Both comments and trackbacks are currently closed.