le-dong-tho-du-an-dragon-sky-view (4)

Hình ảnh tại buổi lễ động thổ của dự án Dragon Sky View

Hình ảnh tại buổi lễ động thổ của dự án Dragon Sky View

Both comments and trackbacks are currently closed.